Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 9 =
Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów zdolnych i mających problemy edukacyjne w roku szkolnym 2018/2019
 
Lp. Imię
i nazwisko nauczyciela
Nazwa zajęć Cel zajęć Klasy/
uczniowie /ind./zbiorowe
Terminy/ godzina lekcyjna Miejsce/sala Uwagi/częstotliwość/daty/ cykliczne/ stałe
 1.  
Wioletta Stankowska Koło matematyczne - rozwijanie uzdolnień matematycznych VI b, VII a, VII c wtorek
14.40 – 15.25
02 raz w tygodniu
 1.  
Karolina Śmiechowska Zajęcia wspierające - utrwalenie materiału, powtórzenia,
 
- wspieranie uczniów słabych,
VII c, VI środa
14.40 – 15.25
01 raz w tygodniu
 1.  
Ewa Stefańska Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów - uzupełnianie braków w materiale,
 
- wspieranie uczniów mających problemy
w nauce,
 
- utrwalanie.
III a poniedziałek 12.35 – 13.30 P raz w tygodniu
 1.  
Izabela Jeż SKS - promowanie aktywnego i zdrowego stylu życia,
 
- rozwijanie zainteresowań sportowych,
gr. A – kl. VI – VIII – dziewczęta
gr. B – kl. V- VI
gr. A wtorek i czwartek 14.30 – 15.30
gr. B wtorek
i środa
15.30 – 16.30
05 dwa razy w tygodniu
 1.  
Katarzyna Niewiadomska Zajęcia wspierające - utrwalenie materiału,
- wspieranie ucznia słabego,
III b środa
11.50 – 12.35
10 raz w tygodniu
 1.  
Katarzyna Żyra Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów, - utrwalenie materiału,
 
- wspieranie uczniów słabych
II b czwartek 16.30 – 17.15 22 raz w tygodniu
 1.  
Wirginia Rejniak Zajęcia rozwijające
z jęz. niemieckiego
- rozwijanie zainteresowań językowych VIII a, VIII c śŚroda 14.40 – 15.25 02 co dwa tygodnie
 1.  
Elżbieta Szulc Zajęcia rozwijające - rozwijanie zainteresowań, VIII a, VIII c czwartek 14.40 – 15.25 02 raz w tygodniu
 1.  
Małgorzata Grzybek Koło Przyjaciół Książki - rozwijanie potrzeb czytelniczych,
 
- wzmacnianie
i rozwój osobowości,
VII i VIII czwartek 14.30 – 15.15 10 raz w tygodniu
 1.  
Anna Telążka Koło chemiczne - zajęcia rozwijające zainteresowania VII i VIII środa
14.40 – 15.25
02 co dwa tygodnie
 1.  
Jolanta Trojanowska Zajęcia wokalne - zajęcia rozwijające zainteresowania IV - VII piątek   wg potrzeb
 1.  
Beata Cuper Zajęcia rozwijające
dla uczniów mających problemy
w nauce
- rozwijanie zainteresowań uczniów VI a, VI b, VII a, VII c środa
czwartek
21
12
co dwa tygodnie
 1.  
Dagmara Okońska-Spas Zajęcia wspierające - utrwalenie wiadomości            
z j. angielskiego
- przygotowanie do egzaminu
VIII a środa
14.40 – 15.25
03 raz w tygodniu
 1.  
Dominika Hilska Koło
j. angielskiego
Zajęcia rozwijające zainteresowania III a piątek
11.50 – 12.35
ICIM co 2 tygodnie
 1.  
Małgorzata Przybył Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne uczniów - uzupełnianie braków w materiale
- wspieranie uczniów mających problemy
w nauce
I a, I b środa
11.50 – 12.35
S 3 raz w tygodniu
 1.  
Anna Sołtys-Dobrowolska Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - doskonalenie funkcji percepcyjno-motorycznych
- doskonalenie podstawowych technik szkolnych
I - III piątek
12.50 – 13.35
ICIM według potrzeb
 1.  
Mariusz Danielak Zajęcia przygotowujące
do konkursów
Rozwijanie zainteresowań uczniów zdolnych IV - VIII poniedziałek   według potrzeb
 1.  
Jaśmina Leśniewska Zajęcia wspierające - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez powtórzenie materiału
- wzmacnianie pozytywne, wspieranie uczniów
V d piątek
13.45 – 14.30
24 raz w tygodniu
 1.  
Iwona Łyszczarek Zajęcia wspierające - wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez powtórzenie materiału
- wzmacnianie pozytywne, wspieranie uczniów
V b, V c, V d czwartek 11 według potrzeb
 1.  
Paulina Tokarska Zajęcia wspierające - utrwalenie wiadomości VII a poniedziałek 03 według potrzeb