Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

KONSULTACJE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 5 =

HARMONOGRAM KONSULTACJI NAUCZYCIEL – RODZIC/ PRAWNY OPIEKUN - UCZEŃ - 2019/2020