Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

REGULAMIN KOŁA BIBLIOTECZNEGO

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 7 =

1. Zajęcia odbywają się poniedziałki i/lub środy w godz. 14.00- 14.45 w bibliotece szkolnej.
2. Możliwość uczestnictwa w zajęciach istnieje jedynie w przypadku oddania bibliotekarzowi zgody rodzica na uczestnictwo w kole.
3. Zajęcia koła zobowiązują do aktywnego i regularnego uczestnictwa.
4. W razie potrzeby zwolnienia z części zajęć należy przedłożyć bibliotekarzowi „zwolnienie” od Rodzica.
5. Nieobecność należy usprawiedliwić pisemnie „usprawiedliwieniem” od Rodzica.
6. Na zajęciach należy wykonywać polecenia nauczyciela bibliotekarza.
7. Nieodpowiednie zachowanie podczas zajęć, wyklucza z ich uczestnictwa.
8. Wielokrotne zwracanie uwagi bibliotekarza skutkuje wypisem z koła bibliotecznego.
9.  Przynależność do koła bibliotecznego jest jednoczesnym zapisem do Sekcji Przyjaciół Książki.
10. Uczestnicy Sekcji Przyjaciół Książki:
- dają przykład właściwego zachowania się w szkole oraz poza nią;
 - wyróżniają się wysoką kulturą osobistą, dbają o porządek kulturowy oraz wizualny w bibliotece szkolnej;
 - są pracowici;
 - sumiennie wykonują prośby i polecenia bibliotekarza;
 - biorą udział w uroczystościach organizowanych przez bibliotekę szkolną;
 - biorą udział w konkursach bibliotecznych;
 - promują czytelnictwo w środowisku lokalnym i poza nim.
 

Opracowała: Małgorzata Grzybek