Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

PODSUMOWANIE PROJEKTU

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim w roku szkolnym 2017/2018 uczestniczyła w realizacji ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego "Twoje dane - Twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych. Inicjatywa skierowana do uczniów i nauczycieli”. Organizatorem projektu był Urząd Ochrony Danych Osobowych, natomiast patronat honorowy sprawowali Minister Edukacji Narodowej, Rzecznik Praw Dziecka, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Serwis Samorządowy PAP objął wydarzenie patronatem medialnym. Celem projektu było podnoszenie wiedzy dotyczącej ochrony danych osobowych i prawa do prywatności wśród pracowników szkół, uczniów, środowiska lokalnego oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

Realizowany przez szkołę projekt składał się z trzech etapów. Pierwszy polegał na przeszkoleniu pracowników placówek. Drugi etap obejmował organizowanie zajęć, projektów i innych działań związanych z tematyką ochrony danych osobowych oraz organizację obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych. Ostatni etap to opracowanie autorskich scenariuszy lekcji, przygotowanie raportu oraz udział w konkursach na film, infografikę lub mini-poradnik  „Mój pierwszy telefon – ochrona prywatności w sieci”.

W tegorocznej edycji programu wzięło udział ponad 300 szkół i zrealizowano ponad 50 tys. zajęć poświęconych ochronie danych osobowych. Zaangażowano do tego 3 tys. osób. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 wraz z koordynatorem projektu zostali zaproszeni do udziału w konferencji w Warszawie na PGE Narodowym (Sala Londyn) podsumowującej  VIII edycję Programu Edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa". Seminarium było okazją do prezentacji najciekawszych inicjatyw edukacyjnych podejmowanych przez szkoły, nauczycieli i uczniów w roku szkolnym 2017/2018 oraz omówienia realizacji Programu Sprawnościowego. Wydarzeniu towarzyszyły m.in.: wystawa prac konkursowych „Mój pierwszy telefon – ochrona prywatności w sieci”, lekcja dla uczniów „Chrońmy nasze dane – warsztaty z ochrony danych osobowych”, konsultacje z ekspertami Biura UODO oraz wycieczka po PGE Narodowym. Podczas spotkania Prezes UODO uroczyście wręczyła nagrody laureatom konkursów zorganizowanych w ramach VIII edycji programu. Nagrody i wyróżnienia wręczali również przedstawiciele patronów honorowych programu, a także reprezentanci instytucji wspierających program i fundatorów nagród. Szkoła Podstawowa nr 11 spośród zaproszonych placówek otrzymała najwięcej nagród i honorowych tytułów. Placówka  otrzymała między innymi Certyfikat Ochrony Danych Osobowych, tytuł Badacza Danych Osobowych oraz wyróżnienie w konkursie prezesa UODO za nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu uczniów oraz promowanie wartości ochrony danych osobowych, natomiast uczniowie SP 11 zostali laureatami konkursów i otrzymali dyplomy oraz nagrody (spośród 14 nagród otrzymali 5). Alicja Wrońska, Zuzanna Aleksandrowicz, Daria Małgorzaciak i Jan Jakubczak zajęli III miejsce oraz otrzymali tytuł laureata w ogólnopolskim konkursie na film, infografikę i mini-poradnik pt.: „Mój pierwszy telefon - ochrona prywatności w sieci”. Natalia Stawarz, Emilia Wnęk, Lena Kowalczyk i Agata Kowalczyk otrzymały wyróżnienia w tym samym konkursie. Wiktoria Wróbel, najbardziej aktywny uczeń, otrzymała tytuł „Młodego Inspektora UODO”.

Źródła:
Codzienny Serwis Informacyjny PAP,
https://uodo.gov.pl/pl/22/341,
http://www.sp11.piotrkow.pl/dane-twoja-sprawa-t278
https://iab.org.pl/aktualnosci/iab-polska-wspiera-program edukacyjny-uodo-twoje-dane-twoja-sprawa2/,
https://gov.legalis.pl/podsumowanie-programu-twoje-dane-twoja-sprawa-8-06-2018-r/,
http://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/12715,VIII-edycji-Programu-Edukacyjnego-Twoje-dane-twoja-sprawaquot.html


Poniżej prezentujemy zdjęcia z wydarzenia, dyplomy i wyróżnienia dla szkoły i uczniów, nagrodzone infografiki oraz w załączniku KRONIKĘ GIODO podsumowującą udział naszej placówki w tym programie.

Załączniki artykułu

KRONIKA GIODO (pdf) 3.42mb, (pobrań: 234)