Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

SKŁAD

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 6 =


ROK SZKOLNY 2021/2022


Opiekunowie SU:  Katarzyna Niewiadomska, Sławomir Stańczyk, Ilona Trojan

Przewodnicząca SU – Marta Karwulewicz VIII B
Z-ca przewodniczącej SU – Wiktoria Kaniewska VIII B
Sekretarz SU – Zuzanna Kafar VIII C

 

Sekcje SU Opiekunowie Przewodniczący sekcji
Ekologiczno-porządkowa Monika Kociołek Nela Stefańska VII B
Dekoracyjna Ilona Trojan Oliwia Micia IV A
Literacko-biblioteczna Katarzyna Krogulska Klaudia Wojtasik VII C
Sportowo-rekreacyjna Sławomir Stańczyk Jan Owczarz VII B
Ds. promocji zdrowia Katarzyna Niewiadomska Nadia Wojciechowska VI B
Kulturalno-rozrywkowa Katarzyna Niewiadomska Oliwia Binek VI B
Szkolny wolontariat Magdalena Ostromecka
Sławomir Stańczyk
Martyna Pączyńska VII A