Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =

Z powodu pandemii COVID oraz obostrzeń epidemicznych
Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej jest aktualnie niedostępne dla uczniów.
REGULAMIN INTERNETOWEGO CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ


1. Z Centrum korzystać mogą wszyscy uczniowie i pracownicy Szkoły Podstawowej nr 11 im. H. Sienkiewicza na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy uczniom jako źródło wiedzy i informacji. Z Internetu można korzystać wyłącznie do celów edukacyjnych.
3. Z ICIM można korzystać w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
4. Po zapoznaniu się z regulaminem, uczeń wpisuje się do zeszytu, akceptując tym samym regulamin. Wszyscy użytkownicy mają obowiązek wpisania się do zeszytu ( data, godzina, nazwisko, nr stanowiska).
5. Przy jednym stanowisku może pracować tylko jedna osoba.
6. W przypadku dużej ilości chętnych czas pracy przy komputerze będzie ograniczony. Uczeń może dokonać rezerwacji stanowiska komputerowego u nauczyciela bibliotekarza.
7. Wszelkie usterki, uszkodzenia i nieprawidłowości w działaniu sprzętu i systemu użytkownik ma obowiązek zgłosić opiekunowi ICIM bez podejmowania samowolnej próby naprawy.
8. Podczas pracy przy stanowisku komputerowym należy zachować ciszę umożliwiającą spokojną pracę innym użytkownikom biblioteki.
9. Zabrania się:
- dokonywania jakichkolwiek napraw, przekonfigurowania sprzętu, samowolnego manipulowania sprzętem
- instalowania programów, komunikatorów internetowych oraz dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych
- korzystania z dysków przenośnych wymagających instalacji
- zapisywania dokumentów na dysku twardym komputera
10. Za szkody wyrządzone w wyniku umyślnego działania odpowiada użytkownik.
11. W ICIM obowiązuje zakaz picia napojów, spożywania posiłków oraz używania telefonów komórkowych.
12. Użytkownicy ICIM zobowiązani są do przestrzegania ogólnych zasad BHP dotyczących obsługi urządzeń elektronicznych.
13. Użytkownicy mogą zgłaszać wszelkie inicjatywy i pomysły dotyczące wykorzystania Centrum.
14. Naruszenie w/w punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania z ICIM na okres wskazany przez nauczyciela bibliotekarza.

Regulamin został zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły