Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

RADA RODZICÓW

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 3 =

Kompetencje Rady Rodziców określa art. 53 i nast. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz statut Szkoły.

KONTAKT
tel. 44 732 36 68
e-mail: sp11@sp11.piotrkow.pl
NIP 771-17-93-837

Wysokość składki jest dobrowolna – zadeklarowana przez rodziców. Wpłat można dokonywać na konto z numerem 51 1090 2590 0000 0001 5548 5229.