Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

PLAN PRACY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 1 =
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 11 na rok 2017/2018

Cele Samorządu Uczniowskiego:

Reprezentowanie ogółu uczniów.
Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
Kształtowanie postaw i norm społecznych.

Zadania do wykonania:

Wrzesień

Ustalenie planu działań na cały rok.
Aktualizacja tablicy SU.
Adaptacja uczniów klas I do warunków szkolnych - przedsięwzięcie.
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania (28.09)
Dzień Emotikona (19.09)
Dzień Chłopaka. Dyskoteka.

Październik

Światowy Dzień Muzyki (02.10)
Światowy Dzień Uśmiechu (06.10)
Dzień Komisji Edukacji Narodowej – życzenia dla wszystkich pracowników szkoły.
Światowy Dzień Chleba (16.10) oraz Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (17.10)

Listopad

Europejski Dzień Wynalazcy (09.11) - wystawa prac uczniów.
Dzień Seniora - wykonanie okolicznościowych laurek i wręczenie ich pensjonariuszom Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim (14.11)
Pomoc w organizacji obchodów Narodowego Dnia Niepodległości.
Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka (20.11). Przypomnienie zapisów konwencji Praw Dziecka - konkurs plastyczny pt. "Każde dziecko swoje prawa ma".
Andrzejki – dyskoteka.

Grudzień

Szkolne mikołajki.
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – pomoc w organizacji (06.12)
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka – kształtowanie postaw i norm - pomoc w organizacji (12.12)
Międzynarodowy Dzień Niepełnosprawnych (18.12)
Akcja charytatywna połączona z dniami przedsiębiorczości. Tydzień Wolontariatu.
Pomoc zwierzętom, zbiórka karmy.

Styczeń

Karnawał w szkole (26.01)
Bezpieczne ferie – przedsięwzięcie.
Dzień Babci i Dziadka – gazetka.
Wywieszenie na tablicy SU wyników klasyfikacji i frekwencji.
Gazetka klasowa dotycząca ochrony danych osobowych - konkurs (25.01)

Luty

Apel podsumowujący pracę w I półroczu (26.02).
Poczta Walentynkowa (14.02)
Światowy Dzień Kota (17.02)– zbiórka karmy (nie tylko dla kota).
Sporty zimowe – gazetka prac uczniów.

Marzec

Międzynarodowy Dzień E - książki (03 - 09.03)
Dzień Kobiet – życzenia dla wszystkich kobiet (08.03).
Przywitanie Wiosny – wiosenne konkursy (21.03)
Dni przedsiębiorczości – kiermasz wielkanocny – pomoc w organizacji.
Dzień Bezpiecznego Internetu.
Konkurs plastyczny "Internet moim przyjacielem" (22.03)

Kwiecień

Dni przedsiębiorczości – kiermasz wielkanocny – pomoc w organizacji.
Wielkanoc– życzenia dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
Obchody Dnia Ziemi- ubieramy się na zielono.
„Ekologiczna gazetka” – gazetka ścienna poświęcona ekologii.

Maj

Wykonanie gazetki nawiązującej do Święta Konstytucji 3 – go Maja i Dnia Flagi.
Dzień Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (07.05)
26 maja – Dzień Matki – akcent na gazetce ściennej poświęcony temu świętu.
Światowy Dzień Bez Papierosa (31.05)

Czerwiec

Dzień Dziecka, Święto Szkoły.
Wybory do Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2018/2019.
23 czerwca – Dzień Ojca – gazetka ścienna.
Bezpieczne wakacje – gazetka, prezentacja multimedialna.
Podsumowanie pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018.
Sporządzenie sprawozdania z pracy Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/2018.
Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny.

Cały rok:

Spotkania Samorządu Uczniowskiego.
Aktualizacja gazetek ściennych.
Udział w uroczystościach szkolnych.
Współdziałanie z władzami szkolnymi i wychowawcami klas.
Praca na rzecz szkoły.