Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

PLAN PRACY

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Plan pracy Samorządu Uczniowskiego w Szkole Podstawowej nr 11 na rok 2021/2022

Cele Samorządu Uczniowskiego:

Reprezentowanie ogółu uczniów.
Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji.
Kształtowanie postaw i norm społecznych.

Szczegółowy plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021 znajduje się w załączniku do artykułu.

Załączniki artykułu

PLAN_PRACY_SU_2021.2022 (docx) 0.02mb, (pobrań: 205)