Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

ORGANIZACJE SZKOLNE

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 8 =

Szkolne Koło Towarzystwa Przyjaciół Piotrkowa Trybunalskiego
 
Szkolne Koło TPMPT przy SP 11 w Piotrkowie powstało w październiku 2002 roku w odpowiedzi na inicjatywę z jaką we wrześniu 2002 roku wyszedł Zarząd Towarzystwa w pismach skierowanych do dyrektorów szkół i placówek oświatowych naszego miasta, proponującą utworzenie przy szkołach kół krzewiących wiedzę o Piotrkowie. Koło, którego członkami zostali początkowo uczniowie klas piątych i szóstych zostało oficjalnie zarejestrowana przez Zarząd TPPT. W pierwszym roku swojej działalności koło pracowało w oparciu o plan pracy zajęć pozalekcyjnych zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Koło wybrało swoje młodzieżowe władze i rozpoczęło funkcjonowanie. Równolegle z pracą z młodzieżą w ramach koła i dzięki doświadczeniom, które z niej wynikały, opracowano jego program, według którego miałoby ono pracować w następnym roku. 28 maja 2003 roku niniejszy program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 11 i przyjęty do realizacji od roku szkolnego 2003/2004. Opiekunem koła jest nauczyciel historii i społeczeństwa, Mariusz Danielak. Działania koła można podzielić na te realizowane w ramach tradycyjnych zajęć w budynku szkoły oraz te poza nią, będące wyrazem kontaktów koła z innymi instytucjami miasta. Każdego roku nowi członkowie koła uczestniczą w wycieczkach do: Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim, Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Muzeum Szkoły przy Liceum im. Bolesława Chrobrego, Planetarium przy Liceum im. Bolesława Chrobrego, cerkwi prawosławnej p.w. Wszystkich Świętych, kościoła ewangelicko – augsburskiego, kościoła Matki Boskiej Śnieżnej. Uczniowie zwiedzają także piotrkowskie Stare Miasto oraz lokalne cmentarze: rzymsko-katolicki, prawosławny, ewangelicki i wojskowy. Po każdej wycieczce uczniowie na kolejnych zajęciach rozwiązują krótkie i nieskomplikowane testy, których świadomość mobilizuje do wzmożonej uwagi podczas wspomnianych wycieczek. Dużym osiągnięciem koła było uczestnictwo w I Forum Młodzieży Piotrkowskiej pod patronatem Wiceprezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z okazji  40 – lecia istnienia Towarzystwa Przyjaciół Miasta Piotrkowa Trybunalskiego i 600 – lecia nadania praw miejskich, odbytym w piotrkowskim zamku. W obecności władz miasta, dyrektorów szkół i uczniów koło zaprezentowało spektakl   pod tytułem „Ta nieszczęsna praca domowa”. Informacja o występie wraz ze zdjęciem z prezentacji pojawiła się w lokalnej prasie. Reprezentacja koła otrzymała także zaproszenie do uczestnictwa w obchodach 600-lecia ponowienia praw miejskich Piotrkowa. W ostatnich latach działania koła ulegają modyfikacji a ma to związek z uatrakcyjnieniem zajęć i przysłowiowym nadążaniem za współczesnymi trendami. Zajęcia odbywają się głównie w pracowni informatycznej, a nie w sali historycznej i mają charakter ćwiczeń multimedialnych. Uczniowie wyszukują informacji o mieście w sieci, tworzą prezentacje multimedialne. Dzięki funkcjonowaniu koła SP 11 jest wiodącą placówką w szerzeniu wiedzy regionalnej. Efektem tego są niemalże regularne sukcesy w jedynym historycznym konkursie poświęconym Piotrkowowi dla młodzieży szkół podstawowych a odbywającym się już od 20 lat w SP 13.

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża
 
Koło zajmuje się pomocą potrzebującym, organizuje akcje charytatywne, czynnie włącza się we wszystkie akcje organizowane przez PCK w Piotrkowie Trybunalskim. Opiekunem tej szkolnej organizacji są panie: Dagmara Okońska-Spas i Anna Sołtys-Dobrowolska. Zebrania koła odbywają się raz w tygodniu.