Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

UCZEŃ ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 3 =
Przykłady ćwiczeń wspomagających i rozwijających  uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (np. specyficzne trudności w uczeniu się, upośledzenie umysłowe, autyzm, Zespół Aspergera, choroby przewlekłe, zaburzenia zachowania, uczeń mający trudności w nauce, uczeń zdolny).

1. Usprawnianie funkcji wzrokowej:
Sposoby osiągania celów (przykłady ćwiczeń):

- rozpoznawanie treści obrazków tematycznych
- wyszukiwanie obrazków, figur wśród innych w tle (domina, loteryjki, puzzle, karty)
- układanie puzzli, pociętych obrazków w całość
- wyszukiwanie różnic miedzy obrazkami
- wyszukiwanie identycznych obrazków
- rysowanie wzorów, przedmiotów według instrukcji słownej
- układanie mozaiki wg wzoru, komponowanie własnych kompozycji
- wyszukiwanie ukrytych obrazków, wzorów, figur
- uzupełnianie niedokończonych rysunków

2. Doskonalenie sprawności manualnej, grafomotoryki
Sposoby osiągania celów (przykłady ćwiczeń):

- odwzorowywanie rysunków
- obrysowywanie szablonów
- wydzieranki, wycinanki
- wycinanie po linii prostej, falistej, form geometrycznych, rysunków konturowych, liter
- dyktanda graficzne
 
3. Usprawnianie funkcji słuchowo-językowych:
Sposoby osiągania celów (przykłady ćwiczeń):

- analiza i synteza głoskowa wyrazów
- analiza i synteza sylabowa zdań
- wyodrębnianie ukrytego wyrazu w podanym wyrazie
- dokańczanie zdań
- układanie zdań z podanym wyrazem
- łączenie w pary rymujących się wyrazów
- zagadki – dobieranie odpowiedzi
- słuchanie treści poleceń, pytań, dłuższych wypowiedzi
- opowiadanie treści obrazka, historyjek obrazkowych
- opisywanie przedmiotów
- słuchanie i powtarzanie opowiadań
- pisanie ze słuchu
 
4. Doskonalenie umiejętności czytania i pisania 
Sposoby osiągania celów (przykłady ćwiczeń):

- dobieranie wyrazów do obrazków
- rebusy
- uzupełnianie brakujących liter, sylab w wyrazach
- czytanie wyrazów łatwych w połączeniu z trudnymi
- czytanie wyrazów wizualnie podobnych
- uzupełnianie zdań wyrazami
- układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
- samodzielne układanie zdań
- rozwiązywanie krzyżówek, zagadek
- przepisywanie wyrazów, zdań
- pisanie z pamięci
- pisanie ze słuchu
- uzupełnianie luk wyrazami ilustrowanymi za pomocą obrazków - tekst obrazkowo-wyrazowy
- pisanie wyrazów z trudną literą (trudności dotyczące głosek i specyficznych liter):
- dwuznaki („sz”, „cz”, „ch”, „dz”, „dż”)
- zmiękczenia „przez kreskę” („ś”, „ć”, „ń”, „ź”,„dź”)
- zmiękczenia przez „i” („si”, „ci”, „ni”, „zi”, „dzi”)
- różnicowanie „i”, „j”
- mylenie samogłosek nosowych „ą” i „ę” z „on”, „om”, „en”, „em”
- pisownia „ó”, „rz”, „h”;
 
W celu doskonalenia podstawowych umiejętności szkolnych, usprawniania funkcji poznawczych, zachęcam do korzystania ze sprawdzonych i wykorzystywanych przeze mnie podczas zajęć z uczniami stron, na których można znaleźć gotowe karty pracy do pobrania, jak również szereg ćwiczeń do wykorzystania on-line.
 
https://learningapps.org/index.php?overview&s=&category=0&tool=
https://www.medianauka.pl/karty-pracy
https://www.nauczycielskiezacisze.pl/p/o-mnie.html
https://dlabelfra.pl
http://www.ortofrajda.pl
https://www.dyktanda.net/dyktanda-4-6.php
https://mala275.blogspot.com/2019/


Anna Sołtys - Dobrowolska