Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 9 =
 1. Z biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.
 2. Rodzicom udzielane jest poradnictwo czytelnicze.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły w wyznaczonych godzinach pracy bibliotekarza.
 4. W bibliotece należy zachowywać się cicho i kulturalnie.
 5. W bibliotece nie należy spożywać posiłków.
 6. Czytelnicy odpowiadają za zniszczenie lub zagubienie wypożyczonych książek (sposób zadośćuczynienia za zniszczenie umawia się indywidualnie z bibliotekarzem).
 7. Najpóźniej na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone.
 8. Czytelnik może wypożyczać książki jedynie na swoje nazwisko.
 9. Wydawnictwa encyklopedyczne nauczyciele mogą wypożyczyć tylko na konkretną jednostkę lekcyjną i po zakończeniu lekcji oddać do biblioteki.
 10. Jednorazowo można wypożyczyć do 3 książek (wyjątek stanowi uczestnictwo w konkursach).
 11. Uczeń powinien dbać o wszystkie wypożyczone z biblioteki zbiory.
 12. Biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami wg potrzeb i możliwości.
 13. Uczestnictwo w zajęciach bibliotecznych poza biblioteką szkolną musi być udokumentowane pisemną zgodą rodzica/prawnego opiekuna.
 14. Każdy czytelnik zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem biblioteki i godzinami pracy biblioteki.