Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

Bezpieczny festyn w naszej szkole

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 5 =
01
Dziś w naszej szkole odbył się festyn pod hasłem „Bezpieczeństwo moje i twoje”…
Wydarzenie zostało zorganizowane we współpracy z Komendą Miejską Policji w Piotrkowie Trybunalskim. Jego najważniejszymi celami były: propagowanie bezpiecznego zachowania uczniów, podniesienie świadomości na temat zagrożeń związanych z niewłaściwym wypoczynkiem letnim, integracja społeczności szkolnej, poznanie specyfiki różnych zawodów oraz współpraca ze środowiskiem lokalnym w zakresie podejmowania działań wychowawczych i profilaktycznych. Podczas festynu uczniowie mieli możliwość zapoznania się z policyjnym sprzętem, w tym wejścia do policyjnego radiowozu, czy na policyjny motor, spotkania z ratownikami medycznymi, którzy wyjaśnili jak udzielać pierwszej pomocy, zaznajomienia się z pracą straży pożarnej (w tym z efektownym rozcinaniem samochodu podczas interwencji) czy wreszcie z pokazem japońskiej sztuki walki, aikido. Ważnym elementem festynu był także praktyczny egzamin na kartę rowerową połączony z pogadanką pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego i policji.

Podczas oficjalnej częśći uroczystości, która odbyła się przy udziale licznie zaproszonych gości, rozstrzygnięto dwa konkursy. W pierwszym z nich, o charakterze plastycznym, pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Tokarska, drugie Karol Wijaciński zaś trzecie Dominik Micia. Wyróżnienia otrzymali: Martyna Pączyńska i Gabriel Pęchra zaś nagrodę dyrektora szkoły otrzymała Nadia Krzciuk. W konkursie piosenki pierwsze miejsce zdobyła klasa 1B, drugie klasa 2B a trzecie klasa 3A. Wyróżnienia uzyskały klasy 4A i 4B. Warto dodać, że wszyscy laureaci zaprezentowali swoje piosenki zebranym. Ci mieli także możliwość obejrzenia wystawy pokonkursowej prac plastycznych w sali gimnastycznej. Poniżej prezentujemy bogaty wybór zdjęć z wydarzenia, którego patronem medialnym było Radio Strefa FM.
powrót