Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

Dziś Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 4 =
UNICEF-Polska-MDPD2021-share
20 listopada to wyjątkowy dzień – rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku...
W tym dniu dzieci na całym świecie jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich rówieśników – tych, których prawa często są łamane. To radosny dzień, ale z poważnym przesłaniem. W wielu krajach w tym dniu, lub w okolicach tego dnia, dzieci realizują różne inicjatywy po to, aby ich głos był słyszany przez dorosłych. W 1989 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła uniwersalny dokument, gwarantujący wszystkim dzieciom na świecie ich prawa. Chronią one dzieci, ale i wspierają je w prawidłowym rozwoju. Znajomość praw pozwala najmłodszym uchronić się przed różnymi niebezpieczeństwami. Z drugiej strony daje im możliwość aktywnego uczestniczenia w procesach podejmowania decyzji, które ich dotyczą. Oto najważniejsze prawa dziecka zapisane w konwencji:

Prawa cywilne
prawo do życia i rozwoju,
prawo do tożsamości (nazwisko, imię, obywatelstwo, wiedza o własnym pochodzeniu),
prawo do wolności, godności, szacunku, nietykalności osobistej,
prawo do swobody myśli, sumienia i wyznania,
prawo do wyrażania własnych poglądów i występowania w sprawach dziecka dotyczących, w postępowaniu administracyjnym i sądowym,
prawo do wychowywania w rodzinie i kontaktów z rodzicami w przypadku rozłączenia z nimi,
prawo do wolności od przemocy fizycznej lub psychicznej,
prawo nierekrutowania do wojska poniżej 15. roku życia.

Prawa socjalne
prawo do odpowiedniego standardu życia,
prawo do ochrony zdrowia,
prawo do zabezpieczenia socjalnego,
prawo do wypoczynku i czasu wolnego.

Prawa kulturalne
prawo do nauki (bezpłatnej i obowiązkowej w zakresie szkoły podstawowej),
prawo do korzystania z dóbr kultury,
prawo do informacji,
prawo do znajomości swoich praw.

Prawa polityczne
prawo stowarzyszania się i zgromadzeń w celach pokojowych.

W tym roku rocznica uchwalenia Konwencji o prawach dziecka wypada w sobotę, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby świętować Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka nieco później. W naszej szkole świętować będziemy w poniedziałek w następujący sposób:

- wszyscy ubieramy się tego dnia na niebiesko,
- klasy trzecie otrzymają balony w kolorze niebieskim i wyruszą na marsz okolicznymi uliczkami wręczając balony przechodniom (oczywiście biorąc pod uwagę warunki pogodowe),
- klasy starsze, podczas zajęć z wychowawcą, będą poznawać Konwencję o prawach dziecka i wykonywać quizy na ten temat,
- uczniowie wykonywać też będą plakaty dotyczące wydarzenia.


Poniżej prezentujemy film o prawach dziecka oraz takową piosenkę!powrót