Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

"Nie czytasz, nie wygrywasz!" - konkurs MBP

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 2 =
NIE_CZYTASZNIE_WYGRYWASZ-1
Zachęcamy do udziału w konkursie "Nie czytasz, nie wygrywasz!". Konkurs trwa od 1 do 31 grudnia 2016 r. Główną wygraną jest tablet. Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.
 
REGULAMIN KONKURSU „NIE CZYTASZ, NIE WYGRYWASZ!”

1. Organizatorem konkursu „Nie czytasz, nie wygrywasz!”jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Jerozolimska 29, zwana dalej Organizatorem.
2. Konkurs trwa od 1 grudnia do 31 grudnia 2016 r.
3. W konkursie może wziąć udział każdy, kto w 2016 r. wypożyczył minimum jedną książkę oraz każdy kto do końca trwania konkursu zapisze się do Miejskiej Biblioteki Publicznej i wypożyczy książkę.
4. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy MBP im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim.
5. Zadaniem uczestnika jest stworzenie hasła z wykorzystaniem słowa „czytam”.
6. Wykonane zadanie należy uzupełnić o dane osobowe oraz numer karty bibliotecznej MBP w Piotrkowie Trybunalskim i dostarczyć Organizatorowi:
  • przesyłając na adres e-mail: wypozyczalnia@biblioteka.piotrkow.pl
  • osobiście do siedziby organizatora bądź do filii bibliotecznych. Dane adresowe oraz godziny otwarcia dostępne są na stronie www.biblioteka.piotrkow.pl
7. Wyboru najlepszego hasła dokona jury wskazane przez Organizatora konkursu.
8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 9 stycznia 2017 r. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie MBP w Piotrkowie Trybunalskim (www.biblioteka.piotrkow.pl)
9. Jury przyzna trzy nagrody rzeczowe:
    I miejsce – tablet i zestaw książek
    II miejsce - zestaw książek
    III miejsce – zestaw książek
10. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.
11. Przesłanie do Organizatora pracy konkursowej jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorowi zgody na jej wielokrotne, nieodpłatne publikowanie na stronie internetowej oraz na Facebooku MBP im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim oraz opublikowanie imienia i nazwiska autora na stronie internetowej oraz na Facebooku MBP im. Adama Próchnika w Piotrkowie Trybunalskim oraz w materiałach promocyjnych związanych z konkursem, a także na wykorzystywanie prac w celach promocyjnych Organizatora.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu.
powrót