Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

Obiady uczniowskie - ważna informacja

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
3 + 7 =
Zupa-ogorkowa-01
Informujemy, że koszt obiadów uczniowskich w grudniu wynosi 65,60 zł (16 x 4,10 zł)...
Ze względu na koniec roku kalendarzowego należy koniecznie przelać kwotę (nie zaokrąglać jej, uwzględnić ewentualne odliczenia po uzgodnieniu z panią K.Balińską) na konto szkoły do 10.12.2016 r. Po dokonaniu przelewu nie będą możliwe odliczenia obiadów. Prosimy, aby uczniowie do 15.12.2016 r. dostarczyli kierownikowi świetlicy kserokopie dowodów wpłat.
powrót