Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

Uczniu! "Siedzisz" w domu? Nakręć spot!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 9 =
2406
Urząd Ochrony Danych Osobowych ogłosił konkurs dla uczniów uczestniczących w X edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa (…)”. Temat tegorocznych konkursów brzmi: "W poszukiwaniu naszej prywatności"...

 
Dane osobowe i prywatność możemy chronić na wiele różnych sposobów. Czy sytuacje z życia codziennego stwarzają do tego okazje? Jak chronić prywatność skutecznie? UODO chce dowiedzieć się, co na ten temat sądzą uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
O tym, jakie sposoby na ochronę prywatności mają uczniowie, będziemy mogli się przekonać dzięki konkursowi adresowanemu właśnie do nich. Zadaniem uczniów będzie przygotowanie spotu filmowego promującego tematykę ochrony danych osobowych.

Zapytania, proponowane prace konkursowe należy przysyłać nas adres e –mail  szkoły lub adres e –mail  wicedyrektor szkoły (uczniowie znają)  do 3 kwietnia 2020 r.  W temacie wiadomości wpisać nazwisko, klasa, nr dziennika i  „Konkurs dla uczniów 2020”.

Uwaga!

Zwycięzca otrzymuje dodatkowe punkty (liczone w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych) za udział w konkursie ogólnopolskim.


WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRAC KONKURSOWYCH

Uczestnik Konkursu przygotowuje krótki spot filmowy, którego czas projekcji nie przekracza  40 sekund (rozdzielczość i proporcje obrazu: 1080p: (1920px x 1080px), 720p: (1280px x 720px); maksymalny rozmiar pliku 200 MB; akceptowany format pliku: avi, mov, mp4, mpg, mpeg) 4.2 Film może być przekazany na nośniku pamięci zewnętrznej lub udostępniony pod adresem: https://pliki2.uodo.gov.pl/pydio/.  Hasło i login do umieszczenia pliku zostanie przekazane uczestnikom Programu „Twoje dane – Twoja sprawa” w odrębnym komunikacie. 4.3 Do Konkursu można zgłaszać jedynie prace nigdzie dotąd niepublikowane i nienagradzane, których autorem jest uczeń szkoły biorącej udział w X edycji Programu. Prace mogą być realizowane i zgłaszane indywidualnie lub zespołowo. W sytuacji zgłoszenia zespołowego nagroda przyznawana jest zespołowi jako całości i nie podlega zwielokrotnieniu oraz wymianie na ekwiwalent pieniężny.

Uwaga!

Na końcu filmu muszą być podane źródła pobieranych obrazów, muzyki itd. oraz autor/autorzy/ szkoła. Przypomina, że nie mogą być naruszone prawa autorskie innych wykonawców. Programy do obróbki filmów, muzyka, itd. – tylko legalne źródła.

Anna Dajcz
powrót