Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

Uniwersytet Dzięcięcy zaprasza!

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
1
Oferta Uniwersytetu Dziecięcego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.
Działalność Uniwersytetu Dziecięcego polega na prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla dzieci w wieku 7-15 lat (adepci – uczniowie klas 1-3; juniorzy – uczniowie klas 4-5; mistrzowie – uczniowie klas 6-8).

Celem Uniwersytetu Dziecięcego Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim jest stymulowanie intelektualnego, emocjonalnego i społecznego rozwoju dzieci przez zajęcia edukacyjne, inspirowanie do twórczego myślenia, aktywnego odkrywania i interpretacji świata natury i kultury, a także odnajdywania i realizacji własnych zainteresowań i pasji naukowych; kształcenie umiejętności twórczego korzystania z nowoczesnych technologii, wdrożenie do efektywnego współdziałania w zespole oraz nabywanie elementarnych umiejętności w obszarze komunikacji naukowej.

Projekt oparty jest na teorii inteligencji wielorakich Howarda Gardnera, który zakłada wyzyskanie potencjału intelektualnego dzieci, reprezentujących różne preferencje poznawcze (różne profile inteligencji).

Prowadzący zajęcia korzystają z nowoczesnych metod podawania treści naukowych, co zapewnia uczestnikom twórczy kontakt z nauką i kulturą, a także aktywizuje do wieloaspektowej interpretacji zagadnień empirycznych i kulturowych oraz poszerzenia wiedzy o aspekty, które często nie są uwzględniane w programach szkolnych.

Szczegółowe informacje dotyczące Uniwersytetu Dziecięcego oraz formularz zgłoszenia dostępne są na stronie
UD Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki artykułu

Program_Uniwersytetu_Dzieciecego (pdf) 0.04mb, (Pobrań: 10)
Regulamin_Uniwersytetu_Dzieciecego (pdf) 0.16mb, (Pobrań: 6)
powrót