Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

Edukacja żywieniowa w Jedenastce

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 5 =
1
Uczestniczymy w akcji Junior-Edu-Żywienie (JEŻ) czyli w badaniach naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży.
W związku z realizacją zadania badawczo-wdrożeniowego zleconego Instytutowi Nauk o Żywieniu Człowieka SGGW w Warszawie przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, nasza szkoła przystąpiła do przeprowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia dzieci i młodzieży oraz opracowania i wdrożenia programu edukacji żywieniowej uczniów klas I-VI szkół podstawowych – akronim: Junior-Eduywienie (JEŻ).

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia poziomu świadomości nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci oraz rodzeństwa na temat roli żywienia i aktywności fizycznej w prawidłowym rozwoju oraz wspomaganie integracji środowiska szkolnego i domowego w zakresie kształtowania prawidłowych postaw wobec żywności i żywienia, co w konsekwencji poprawi wskaźniki zdrowotne młodej generacji Polaków.

Koordynatorem akcji na terenie szkoły jest Kalina Balińska wraz z wychowawcą świetlicy, nauczycielami przyrody, biologii i wychowania fizycznego.
powrót