Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

Ważne Telefony

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
1 + 4 =
tel1
Gdzie szukać pomocy?

Placówki wspierające młodzież, rodziców oraz szkołę

1. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Piotrków Trybunalski, ul. Dmowskiego 47, tel. 44 646 53 16

2. 
Ośrodek Interwencji Kryzysowej (OIK)
Piotrków Trybunalski, ul.  Próchnika 34, tel. 44 647 43 62

3. 
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Piotrków Trybunalski, Aleja 3 Maja 31, dyżur Zespołu wtorek 12.00-14.00, tel. 44 732 57 75, bezpłatna linia 800 801 081

4. 
Piotrkowskie Centrum Profilaktyczno-Terapeutyczne POMARAŃCZOWA LINIA
(problemy uzależnień – środki psychoaktywne, uzależnienia od komputera, internetu, itp.)
97- 300 Piotrków Trybunalski, ul. Konarskiego 2
Telefon: 44 645 97 85, 44 645 97 86
poniedziałek-piątek w godzinach 14.00-18.00
środa w godzinach 11.00-19.00
Konieczność wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub osobistej.
 
 
Ważne telefony zaufania dla osób potrzebujących pomocy
 
Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka
800 12 12 12 - telefoniczna linia interwencyjna dla dzieci i młodzieży. Działa bezpłatnie. Jest zarówno telefonem zaufania, jak i pełni rolę telefonu interwencyjnego.
 
Narkomania
801 19 99 90 - Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki - Narkomania. Pod tym numerem otrzymasz wsparcie w przypadku, gdy Twoim problemem są narkotyki i uzależnienie od narkotyków. Telefon jest czynny codziennie, w godzinach 16-21.
 

Przemoc
801 12 00 02 - Niebieska Linia. To telefon dla osób, które są ofiarami przemocy w rodzinie lub mają informacje o osobach doświadczających takiej przemocy w swoich domach. Linia jest czynna od poniedziałku do soboty, w godzinach od 8 do 22 oraz w niedziele i święta w godzinach od 8 do 16.
 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
800 100 100 – Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży.
800 12 12 12 – Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka.
112 – Jednolity numer alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej.
powrót